Mentorpanel

Sparring via et erfarent mentorpanel

En genvej til vækst og  udvikling af din virksomhed

Hvad er Mentorpanelet?

Mentorpanelet er et koncept med et vejledningsforløb, hvor man med udgangspunkt i en selvanalyse og en 360 graders virksomhedsanalyse, sammen med en konsulent fra erhvervrsådet,  kortlægger virksomhedens nuværende situation. Du får herefter sparring fra 3-4 mentorer, som er lokale, erfarne og engagerede virksomhedsledere. Mentorpanelet sammensættes individuelt ud fra den enkeltes virksomheds udfordring. Du vil inden forløbet igangsættes, få kendskab til hvem de enkelte deltagere i Mentorpanelet er.

Mentorpanelet giver indputs til hvilke aktiviteter, der med fordel kan igangsættes, for at virksomheden får endnu større succes.

Mentorpanelet holder fokus på virksomhedens udviklingsmuligheder – og ikke mindst hvilke indsatser der er nødvendige for at tingene kan lykkes. Alt sammen med fokus, på at din virksomhed kan få endnu større succes og vækst. Efter deltagelse i Mentorpanelet har du et godt overblik og et idékatalog over forskellige muligheder for vækst og udvikling for din virksomhed.

Sådan deltager du

For at kunne deltage i Mentorpanelet skal din virksomhed screenes og godkendes af Mariagerfjord Erhverv.

Kontakt Mariagerfjord Erhverv på tlf. 70 22 28 20 eller på info@mfer.dk for mere information.

Mødeforløb med mentorerne

 1. Virksomhedspræsentation
  - Du præsenterer din virksomhed og de udfordringer du/ I står overfor.
 2. Udbybende spørgsmål
  - Mentorerne stiller udbydende spørgsmål.
 3. Evaluering af virksomheden via Væksthjulet
 4. Brainstorm: Udviklingskraft og barriere
  - Hvilke styrker og svagheder har din virksomhed i forhold til at skabe vækst.
 5. Brainstorm: 3 års vision
  - Hvor ser mentorerne din virksomhed om 3 år? Hvilke mål skal virksomheden nå? Hvad er idealbilledet?
 6. Brainstorm: Indsatsområder 
  - Hvor skal der sættes ind lige nu for at nå målene? Mentorerne laver en liste over indsatsområder, du kan tage fat på i en nær fremtid.
 

Væksthjulet

 
 

Vi kan tilbyde din virksomhed en 360 graders analyse med udgangspunkt i Væksthjulet, hvor vi kommer hele vejen rundt om virksomhedens situation, muligheder og udfordringer.

Sammen laver vi en vækstplan inden for de områder, hvor din virksomhed kan udvikle sig, og vi vejleder dig eller henviser dig til eksterne rådgivere, som kan hjælpe dig videre med dine forretningsidéer eller virksomhedens udfordringer.

Mere om Væksthjulet