Medlemsfordele

Mariagerfjord Erhvervsråd taler det lokale erhvervslivs sag og yder gratis vejledning til iværksættere og virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Vi står samtidig i spidsen for en række projekter, der alle har fokus på at skabe vækst og udvikling, samt styrke vilkårene for det lokale erhvervsliv. Som medlem af Mariagerfjord Erhvervsråd er du med til at støtte op om Erhvervsrådets arbejde, uanset om det gælder vejledning til iværksætteren eller den etablerede virksomhed, markedsføring af området eller udviklingsprojekter til gavn for området, som et godt sted at bo, arbejde, starte og drive virksomhed. 

Udover adgang til vores generelle ydelser er en række af vores ydelser forbeholdt vores mange medlemmer. Blandt disse kan kort nævnes:

  • Deltagelse i medlemsarrangementeri form af bl.a. kurser, virksomhedsbesøg, foredrag, studieture m.v.

  • Deltagelse i netværk og netværksarrangementer.
  • Nyhedsservice- gennem vores nyhedsbrev, som udkommer ca. en gang om måneden, og gennem løbende udsendelse af relevante informationer pr. e-mail.

  • Adgang til søgedatabaser, som kan være et nyttigt men for mange bekosteligt værktøj, til udvikling af virksomhedens markedsgrundlag, afsøgning af samarbejdspartnere m.v.
  • Adgang til markedsføring af ledige lokaler - bl.a. gennem Erhvervsrådets lokaledatabase.

  • Direkte adgang til Erhvervsrådets medarbejderesom din virksomheds sparringspartner i såvel dagligdagen som i forbindelse med større udviklingstiltag.

 

 

VIL DU OGSÅ VÆRE MEDLEM AF MARIAGERFJORD ERHVERVSRÅD?

Find indmeldingsblanket til medlemskab her.

Kontingentsatser er fastsat ud fra virksomhedens antal af ansatte – se nærmere om kontingentsatser (INDSÆT LINK)

Input your text here! The text element is intended for longform copy that could potentially include multiple paragraphs.