Strategi og ledelse 

Forløs din virksomheds potentiale

Har virksomheden potentiale til at vokse og har du ambitioner om at udvikle forretningen og nå nye højder?

Hvornår har I sidst diskuteret, om den nuværende strategi og ledelsesmetode passer til virksomheden i dag? Virksomhedens udvikling, ændringer i markedet, ny teknologi, lovgivning og mange andre forhold kan betyde, at strategien skal tilpasses. Ligeledes har fortsat udvikling af ledelsestilgangen stor betydning for virksomhedens fortsatte succes.

Er du iværksætter eller leder af en virksomhed med stort vækstpotentiale, er hverdagen præget af stor omskiftelighed og løbende forandringer af opgaver og den hverdag du selv og medarbejderne møder ind til. At lede og fordele arbejdet kræver tid og indsats fra din side af, men når opgaverne først er uddelegeret og flere personer løfter i flok, kan din virksomhed klare mere. Samtidig er det vigtigt at skabe klare rammer og vilkår for den enkelte medarbejder, så arbejdsglæden er stor.

I samarbejde med en konsulent fra Mariagerfjord Erhverv kan du få vendt din virksomheds strategi, samt afdækket muligheder og behov for at sikre virksomhedens fortsatte udvikling. Vi giver dig sparring i forhold til den fremtidige udvikling og kan bl.a. hjælpe dig med at udarbejde en konkret vækst- og handlingsplan.

Vi har ligeledes et bredt netværk og kan hjælpe med at identificere hvilke former for ekstern bistand, det kan være relevant for dig, at tilknytte til virksomheden, for at sikre fortsat udvikling og vækst i din forretning.

Vi kan bl.a. vejlede dig om følgende:

  • Strategi og forretningsmodel

  • Netværk og samabejdspartnere

  • Bistand fra private rådgivere

  • Ejerforhold og struktur

  • Ledelse og udvikling

  • Bestyrelse og Advisory Board

  • Trivsel og arbejdsglæde

  • ...og der findes økonomiske støttemuligheder til at din virksomhed arbejder med mange af disse forhold

 
Følg os på Sociale medier

– hold dig orienteret om nye arrangementer og bliv
inspireret til at udvikle din forretning