Aktiv Prisen award night

Hvad er Aktiv Prisen Award Night?

Aktiv Prisen Award Night er en hyldestevent hvor vi fejrer det lokale erhvervsliv i Mariagerfjord Kommune. Vi uddeler 6 priser, 5 priser til virksomheder og en pris til årets lærling/elev, som har gjort en særlig indsats indenfor nedenstående kategorier.

Frist for indstilling af kandidater er d. 1/8-2024

Aftenen er en festlig aften med god mad,  underholdning, netværk og ikke mindst prisuddelinger til lokale prismodtagere.

Hvem skal have din stemme?

Alle kan indstille kandidater til priserne og du er velkommen til at indstille kandidater i flere kategorier.

Årets CSR virksomhed 

Prisen går til en virksomhed, der formår at vækste ved hjælp af social ansvarlighed og som udviser social ansvarlighed via bl.a. alternative rekrutteringsstrategier og ansættelse af medarbejdere i fleksjobs eller småjobs, fokus på bæredygtighed og miljø samt ansvar i forhold til lokalområdets udvikling.

Der lægges der vægt på følgende :

 1. Virksomheden tilbyder jobmuligheder for ledige på kanten af arbejdsmarkedet og/eller har ansatte i fleksjob eller småjob.
 2. Virksomheden udviser et særligt ansvar i forhold til miljø og bæredygtighed.
 3. Virksomheden engagerer sig i udviklingen i lokalområdet og Mariagerfjord Kommune. 

Indstil din kandidat

Årets Lærling eller Elev 

Prisen går til en elev/lærling der indstilles fra direktør, leder eller kollega i virksomheden eller andre med direkte kendskab til lærlingen eller elevens præstation. Lærlinge og elever, der har gjort en markant og synlig forskel kan indstilles.

I indstillingen skal det begrundes hvorfor den pågældende lærling eller elev:

 1. Er et foregangsbillede for andre lærlinge og elever ved sit virke i virksomheden?
 2. Hvilken konkret adfærd lærlingen/eleven har udvist for at fortjene indstillingen?
 3. Hvordan denne adfærd konkret har haft positiv betydning for virksomheden?

Indstil din kandidat

Årets Komet

Prisen som Årets Komet går til en iværksætter eller SMV, der i de seneste år enten har vækstet markant og/eller har et særligt stærkt vækstpotentiale for fremtiden. Virksomheden markerer sig herved som en ny lysende stjerne, hvor der allerede er realiseret eller alternativt er begrundet forventning om en markant stigning i antal medarbejdere og øget indtjening. Altså en virksomhed, som vi kan have store forhåbninger og forventninger til at den vil være med til at præge erhvervslivet i Mariagerfjord Kommune i de kommende år

I Vurderingen af indstillede kandidater lægges der vægt på følgende parametre:

 1. At virksomheden har vækstet markant eller
 2. virksomhede har et særligt stærkt vækstpotentiale for fremtiden i forhold til indtjening og medarbejderantal.

Indstil din kandidat

Årets Innovative Virksomhed 

Prisen går til en virksomhed, der har lavet et eller flere særligt innovative tiltag. Det kan være udvikling af et nyt banebrydende produkt med stort potentiale eller en særlig innovativ procesudvikling.

I vurderingen af indstillede kandidater lægges der vægt på følgende parametre:

 1. Virksomheden formår at omsætte nytænkende gode ideer til reelle fornyelser og forandringer i virksomheden.

Indstil din kandidat

 

Årets Grønne Profil 

Prisen går til en virksomhed, der på ekstraordinær vis formår at vækste ved hjælp af en forretningsmodel, der kombinerer grøn og miljømæssig bæredygtighed med økonomisk rentabilitet.

I vurderingen af indstillede kandidater lægges der vægt på følgende parametre:

  1. Virksomheden formår at kombinere grøn omstilling med vækst og indtjening.
  2. Virksomheden har integreret den grønne omstilling i sin forretningsmodel og/eller
  3. formået at gennemføre en gennemgribende grøn forandring af virksomheden.

Indstil din kandidat

Årets Virksomhed 

Prisen går til en virksomhed, der i det forgangne år har formået at skabe resultater på flere parametre.

I vurderingen af indstillede kandidater lægges der vægt på følgende parametre:

 1. Virksomhedens udvikling
 2. Virksomhedens økonomi
 3. Effektiviseringsfokus
 4. Innovationsvilje
 5. Bæredygtighed
 6. Lokalt engagement

Indstil din kandidat
Image
Bliv medlem

– og få ubegrænset sparring og vejledning samt adgang
til vores netværk