Offentlig udbud

For at blive leverandør til det offentlige kræver det i stigende grad, at man byder på konkrete udbud. Afgiver du det bedste tilbud og bliver valgt som leverandør, sker det direkte salg mellem dig og kunden. Du kan løbende følge med i udbuddene gennem annoncer samt på udbydernes og andre aktørers hjemmesider.

Nedenfor finder du et repræsentativt udsnit af relevante hjemmesider med udbud samt øvrige hjemmesider, hvor du kan finde mere information om, hvordan man bliver leverandør til det offentlige:

  • Kommuner: Kommuner offentliggør løbende udbud og licitationer af varekøb og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver, og du kan de fleste steder skrive dig op til at få besked om nye udbud.

  • udbudsavisen.dk:Udbudsavisen er et fælles offentligt initiativ etableret af Erhvervs- og Byggestyrelsen og KL. Målet er at skabe mere gennemsigtighed om offentlige udbud i Danmark.
  • regionsudbud.dk: Regionsudbud indeholder information om alle regionernes indkøb og udbud af varer og tjenesteydelser.
  • udbudsvagten.dk: Udbudsvagten er en annonceringsplatform, hvor indkøbere kan afløfte annonceringspligten, og hvor leverandører kan få overblik over alle relevante udbud/indkøb. 
  • licitationen.dk
  • ted.europa.eu:Tenders Electronic Daily (TED) rummer alle udbud, der bliver publiceret efter EU's udbudsdirektiver. TED-databasen kræver registrering, men har ellers gratis adgang til information om kontraktmuligheder. 
  • doffin.no: Doffin (Database for offentlige indkøb) er et gratis værktøj på norsk, som indeholder alle brancher i Norge.

Læs mere her og bliv klogere på udbud:

  • Udbudsportalen tilbyder offentlige udbydere og private leverandører vejledning i, viden om og værktøj til udbud af offentlige serviceopgaver. Udbudsportalen er lavet af Erhvervs- og Byggestyrelsen og KL. Læs mere på udbudsportalen.dk