Ekstraordinær generalforsamling

Christine ØlandTidligere arrangementer

Tirsdag den 20. marts kl. 12.00 i mødelokalet på 1. sal på Cemtec, Majsmarken 1, 9500 Hobro

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent

2. Indkomne forslag

a) Forslag til ændring af vedtægten (forslag fra Forretningsudvalget)

b) Forslag til ændring af valgregulativ for valg til repræsentantskabet (forslag fra Forretningsudvalget)

Materialet kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Erhvervsråd.

Der vil efter generalforsamlingen blive serveret en sandwich.