Erhvervs- og Uddannelsesmesse Mariagerfjord

Christine ØlandTidligere arrangementer

Præsentér din virksomhed og dit fag på den kommende messe i Hobro

VI GENTAGER SUCCESSEN OG AFHOLDER FOR 4. GANG ERHVERVS- OG UDDANNELSESMESSE MARIAGERFJORD, OG VI VIL GERNE HAVE DIN VIRKSOMHED MED!
Din virksomhed skal nemlig være med til at sikre, at I også i fremtiden kan skaffe kompetent arbejdskraft. Det gør du blandt andet ved at præsentere vores unge mennesker for de muligheder, der er i din virksomhed eller inden for din branche.

VI INVITERER JERES VIRKSOMHED TIL GRATIS AT DELTAGE SOM UDSTILLER PÅ MESSEN
Som udstiller får I mulighed for at skabe opmærksomhed omkring jeres virksomhed, fagområde og branche, og samtidig give de unge indsigt i, hvad der skal til for at komme ind i netop jeres virksomhed. Det er således jeres mulighed for at være med til at præge og udvikle fremtidens praktikanter og arbejdskraft, og samtidig belyse de unges muligheder i området, så de bosætter sig og arbejder lokalt efter endt uddannelse.

Vi opfordrer jer til at lave en levende/arbejdende stand, som giver de unge et indtryk af, hvad en arbejdsdag i jeres virksomhed kan indeholde. Hvis det er muligt, vil det desuden være en god idé, hvis én af jeres lærlinge/elever kunne deltage på standen, da det vil være en person, som eleverne kan have nemmere ved at identificere sig med i kraft af den yngre alder.

LOKAL ERHVERVS- OG UDDANNELSESMESSE MED MANGE BESØGENDE
Erhvervs- og Uddannelsesmesse Mariagerfjord er en lokal messe, hvor de unge besøgende på messen kan få et overblik over deres uddannelsesmuligheder, lokale praktik- og lærlingeforløb, jobmuligheder og få et bedre kendskab til indholdet af de enkelte fag og brancher. Og det er her, vi har brug for jeres virksomhed.

De besøgende på messen er samtlige elever fra kommunens 8., 9. og 10. klasser, ligesom vi også inviterer deres forældre. Derudover inviterer vi også studerende fra kommunens ungdomsuddannelser og unge jobsøgende. Til sidste messe i 2015 havde vi over 1100 besøgende, hele 50 udstillere og god pressedækning både før, under og efter messen.

Som arrangører af messen vil vi igangsætte en række større markedsføringsinitiativer, som vil synliggøre messen og dens udstillere. Herunder kontakt til pressen, aktivitet på Facebook, opdatering af messens hjemmeside www.fremtidogkompetence.dk m.m.