Generalforsamling og foredragsaften i Mariagerfjord Erhvervsråd

Christine ØlandTidligere arrangementer

Mandag den 12. marts 2018 fra kl. 17.00-21.00 på DS Arena, Amerikavej 9, 9500 Hobro

PROGRAM
Kl. 17.00: Generalforsamling med følgende dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning v/Franz Cuculiza

3. Regnskabets aflæggelse

4. Valg af formand

5. Meddelelse om de af Byrådet og LO udvalgte medlemmer til repræsentantskabet. Det oplyses, at Byrådet har udpeget Mogens Jespersen og Leif Skaarup for hele byrådsperioden, ligesom Ole Madsen er udpeget af LO for samme periode.

6. Valg af generalforsamlingsvalgte medlemmer til repræsentantskabet

7. Valg af revisor

8. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

9. Indkomne forslag

a) Forslag til ændring af vedtægten (forslag fra Forretningsudvalget)

b) Forslag til ændring af valgregulativ for valg til repræsentantskabet (forslag fra Forretningsudvalget)

Materialet kan fås ved henvendelse til Mariagerfjord Erhvervsråd.

10. Eventuelt

Kl. ca. 17.45: Uddeling af Aktiv Prisen 2018

Kort intraduktion til Aktiv Prisen samt videopræsentation af tre finalister. Vinderen kåres ved en afstemning i salen og får umiddelbart herefter overrakt prisen.

Peter Langdal

Kl. ca. 18.15: Foredrag v/teaterinstruktør Peter Langdal: Den kreative leder – kreativitet i ledelse!

Peter Langdal fortæller ud fra egne erfaringer som leder og egne hjemmelavede ledelsesteorier fra knap 25 år på Betty Nansens Teatret. Med afsæt i sin værktøjskasse sætter han fokus på den kollektive styrke, de forskellige roller og den kærlige og engagerede ledelse af mennesker, der skal yde det optimale – under nogle ofte meget snævre begrænsninger.

Kl. ca. 19.30: Spisning og networking (venligst bemærk deltagergebyr på 240 kr. inkl. drikkevarer ekskl. moms, som skal betales ved tilmelding).

Vi glæder os til at se rigtig mange til vores generalforsamling