Pressemeddelelse: Hård kritik af centralisering af erhvervsrådgiving

Michael ChristiansenNyheder

Pressemeddelelse

Hård kritik af centralisering af erhvervsrådgivning

Forslag om at centralisere den kommunale erhvervsservice giver dybe panderynker i Mariagerfjord Kommune

Regeringens Forenklingsudvalg barsler med et forslag til et nyt erhvervsfremmesystem, der blandt andet indebærer, at den kommunale erhvervsservice skal centraliseres i landsdækkende erhvervshuse. Det giver anledning til alvorlige bekymringer for den lokale erhvervsudvikling i landets mange mindre kommuner.

– Her i Mariagerfjord Kommune anerkender vi behovet for at rydde op i erhvervsfremmesystemet og skabe et mere sammenhængende og enklere system, der sætter virksomhedernes behov i centrum. Derfor er vi chokerede over, at Forenklingsudvalget går den helt forkerte vej, når de lægger op til at centralisere den kommunale erhvervsservice i regionale erhvervshuse, siger borgmester Mogens Jespersen.

Hos Mariagerfjord Erhvervsråd, der har 450 medlemsvirksomheder, ser man også på udvalgets forslag med stor bekymring:

– Vores virksomheder efterspørger en erhvervsservice, der er lokal forankret, og som bygger på et nært kendskab til lokale forhold, kontakter og kompetencer. Det er den nære dialog og rådgivning, der trækker virksomheder og arbejdspladser til vores kommune, og som får vores virksomheder til at udnytte deres potentialer til gavn for den lokale beskæftigelse, siger Franz Cuculiza, der er formand for erhvervsrådet.

Forslaget vækker da heller ikke jubel hos virksomheden Sintex A/S, som beskæftiger 175 medarbejdere i Hobro.

– Forslaget om at fratage kommunerne opgaven virker slet ikke gennemtænkt. Da vores virksomhed etablerede sig i Hobro, fik vi en utrolig kompetent og engageret støtte og sparring, samt en uvurderlig hjælp til at søge midler fra EU og regionale fonde. Den var baseret på erhvervsrådets stærke lokale kendskab. Jeg har ikke fantasi til at forestille mig, at et regionalt setup kan levere på tilsvarende niveau, fortæller administrerende direktør Peter Christensen.

Hos Skive Køletransport A/S, der for nyligt flyttede aktiviteterne til Mariagerfjord Kommune, tror man heller ikke på, at en centralisering af erhvervsservicen er den rigtige vej at gå:

– Vi fik en meget professionel og kompetent bistand, da vi flyttede hertil. Erhvervsrådet sørgede for, at vi kom i kontakt med de rette folk i kommunen, så vi hurtigt fik de nødvendige godkendelser og kunne rekruttere nye medarbejdere. For os er den lokale rådgivning helt afgørende, og vi tror ikke på, at et centralt erhvervshus alene kan løfte opgaven, siger administrationschef Anne-Mette Lautrup.

Borgmesteren Mogens Jespersen håber, at erhvervsminister Brian Mikkelsen vil lytte til kritikken og tage forslaget om at centralisere erhvervsservicen af bordet, inden Forenklingsudvalgets anbefalinger kommer videre til politisk behandling.

– Forslaget fratager kommunerne muligheden for at stimulere og støtte den lokale vækst og skaber en skæv regional udvikling, hvor det lokale erhvervsliv mister momentum. Der er behov for at skabe endnu bedre muligheder for, at vores små og mellemstore virksomheder kan etablere sig og vokse. Set i det lys er centraliseringen en katastrofekurs, slutter borgmester Mogens Jespersen.

Yderligere oplysninger: 

• Borgmester Mogens Jespersen, tlf. 27 20 12 58
• Formand for Mariagerfjord Erhvervsråd, Franz Cuculiza, tlf. 40 96 94 69
• Administrerende direktør for Sintex A/S Peter Christensen, tlf. 21 46 09 40
• Administrationschef Anne-Mette Lautrup, tlf. 29 99 70 50