Stillingsopslag: Erhvervskonsulent hos Mariagerfjord Erhversråd

Christine ØlandNyheder

Om jobbet

Mariagerfjord Erhvervsråd søger en engageret, alsidig og erfaren erhvervskonsulent, som har lyst og kompetencer til at fungere som virksomhedskonsulent for nye og etablerede virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Du vil indgå i teamet af konsulenter, som yder sparring og vejledning til virksomhederne om deres vækst- og udviklingsmuligheder og herunder matche deres potentialer med mulighederne i forskellige erhvervsfremmeprogrammer og -tiltag. Du vil både skulle håndtere konkrete henvendelser fra virksomheder i området, samt ikke mindst opsøge både medlems- og ikke-medlemsvirksomheder i erhvervsrådet via uopfordret kontakt, med henblik på at understøtte vækst og udvikling i virksomhederne.

Du vil samtidig få det daglige ansvar for markedsførings- og kommunikationsindsatsen hos Mariagerfjord Erhvervsråd. Dine opgaver indenfor dette område vil være alsidige og bl.a. omfatte udarbejdelse og udførelse af vores kommunikations- og markedsføringsplaner, branding af erhvervsrådet samt udarbejdelse af pressemeddelelser, ansvar for vores hjemmeside og sociale medier, grafisk opsætning mv. Det vil i et afgrænset omfang være muligt, at dele af markedsførings- eller kommunikationsopgaverne løses af en studentermedhjælp og/eller eksternt. Du vil dog være vores primære person på opgaverne.

Du vil få en koordinerende opgave ift. planlægning og afvikling af vores medlemsarrangementer, ligesom du vil skulle indgå i arbejdet med brandingindsatsen NOGET for Livet. Du vil endvidere komme til løbende at indgå i forskellige udviklingsprojekter. Vi har løbende forskellige udviklingsprojekter og samarbejder med bl.a. Mariagerfjord Kommune omkring eksempelvis afvikling af en erhvervs- og uddannelsesmesse, at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse o.lign.

Om dig

Vi forventer, at du har meget energi og en brændende lyst til at medvirke til at skabe yderligere vækst og udvikling i virksomhederne i Mariagerfjord Kommune. Du skal på den ene side have mod og lyst til at udfordre dem i deres måder at gøre tingene på og på den anden side have stor respekt for, at de netop gør tingene på deres egen måde. Du skal være lyttende og udfordrende på en og samme tid. Du skal derfor trives i konsulentrollen, hvor du både kan lave en hurtig analyse af virksomhedens situation, foreslå alternative veje virksomheden kan gå for at realisere deres udviklingspotentialer og/eller finde løsninger på deres udfordringer.

Vi forestiller os, at du har flere års erfaring, gerne fra forskellige funktioner i private virksomheder. Det vil også være en fordel, hvis du har erfaringer som konsulent for private virksomheder og kender deres forskelligheder og deres sprog. Samtidig forventer vi, at du har erfaring med kommunikation, markedsføring og sociale medier – og i det hele taget er sikker og velformuleret i din skriftlige kommunikation. Eventuelt har du en videregående uddannelse, f.eks. indenfor erhvervsøkonomi eller kommunikation. Det vil samtidig være en fordel, hvis du har erfaring med ledelse af større projekter og samarbejde med mange forskellige aktører fra både private virksomheder og det offentlige.

Som person er du både udadvendt, netværksorienteret, lyttende og troværdig. Samtidig formår du at forene struktur og systematik med kreativitet og humor. Du trives i en uformel organisation, hvor det indimellem går stærkt og samtidig har du lyst til fortsat faglig og karrieremæssig udvikling.

 

Om os

Mariagerfjord Erhvervsråd er en privat forening med ca. 450 medlemmer fra områdets erhvervsliv. Vi har god opbakning og et godt samarbejde med Mariagerfjord Kommune. Vores opgave er i korte træk at understøtte vækst og udvikling i områdets virksomheder ved at arbejde aktivt med erhvervsfremme og yde professionel erhvervsservice og sparring til virksomheder i Mariagerfjord Kommune. Vi tager altid udgangspunkt i virksomhedens specifikke situation, behov og muligheder – og arbejder ud fra et 360 graders perspektiv på virksomheden ved hjælp af bl.a. Væksthjulet.

Vi hjælper samtidig iværksættere godt i gang og arbejder samtidig for at markedsføre området og tage initiativer, der understøtter områdets fortsatte erhvervsmæssige attraktivitet.

Du kan læse mere om os på www.mfer.dk.

Ansøgning og den videre proces

Tiltrædelse forventes 1. august 2018 eller efter nærmere aftale.

Løn og arbejdsvilkår aftales individuelt ud fra dine kvalifikationer.

Din ansøgning med relevante bilag sendes senest d. 16. april 2018 kl. 8.00 til Michael Christiansen på mail: mc@mfer.dk

Læs mere om stillingen som erhvervskonsulent i stillings- og personprofilen her

Michael Christiansen står også til rådighed for yderligere information på telefon 20 26 10 08.